nedelja, 20. september 2015

Podjetniki iščejo učinkovite in njihovi stroki prilagojene tečaje


»Medsebojno zaupanje, kakovost opravljene storitve in zadovoljstvo vseh sodelujočih« je osnovno vodilo podjetja SAMA Navitas, ki izvaja jezikovne tečaje tudi na OOZ Domžale. Svojo poslovno filozofijo podjetje udejanja v izvajanih tečajih učenja različnih tujih jezikov, katerih znanje je vedno bolj pomembno pri poslu, zaposlovanju ali vsakdanjem življenju. O poučevanju tujega jezika, potrebi po tovrstnih znanjih smo se pogovarjali s profesorico nemščine in z vodjo projektov Aleksandro Borštnar Maček, ki se s tujimi jeziki srečuje že vso svojo poslovno pot.

Zakaj je po vašem mnenju danes potrebno znati še kakšen jezik razen materinega?

Slovenija je tako majhna, da vsi potrebujemo znanje tujih jezikov - za potovanja, študij, posel ...  Znanje vsaj dveh tujih jezikov nam omogoča več zaposlitvenih možnosti in dobro opravljati svoje delo. To se odraža tudi v razpisih delovnih mest pri nas. Mogoče se danes tega mladi premalo zavedajo. Ko sem poučevala nemščino na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani, se je med gimnazijci pogosto pokazal odklonilen odnos do nemškega jezika z rekom: »Le zakaj rabimo »švabo«, saj znamo angleško?« V roke sem vzela častnik Delo in jim pokazala razne razpise delodajalcev. Za bolj zahtevna in vodilna delovna mesta se zahteva znanje vsaj dveh tujih jezikov.

Dejstvo je, da nam jeziki dejansko odpirajo vrata v svet. Bodisi do slovenskih uspešnih podjetij, ki imajo svoja hčerinska podjetja in poslovne partnerje v tujini, ali do zanimivih delovnih mest v tujini v tujih podjetjih.

Učenje tujega jezika se danes vse bolj seli tudi že v čas otroštva. Ali je to primerno za otroke in zakaj?

Pametno je, da se jezikov začnemo učiti že kot otroci. Otroci so kot nepopisan list papirja, saj z lahkoto srkajo izgovarjavo in tuje besede. Okoli četrtega leta je zelo dober čas za začetek učenja tujih jezikov. Takrat se otrok še uči tujega jezika na podoben način kot materinega, tj. s poslušanjem, posnemanjem, z igro, s pesmicami ipd. To je idealna osnova za kasnejšo hitrejšo nadgradnjo znanja jezika. Otrok si vse zapomni na zelo intuitiven način. Zato tudi izobražujemo že predšolske otroke na tečajih angleščine in nemščine. Že leta izvajamo tečaje angleščine po vrtcih in na naših mednarodnih jezikovnih taborih. Povpraševanje se iz leta v leto povečuje, zato letos organiziramo tudi tečaj za otroke, stare od 5 do 7 let, v Radomljah. Vsem staršem res toplo priporočam, da svojim otrokom učenje tujih jezikov omogočijo čim bolj zgodaj. Tako bodo ti prišli hitreje in lažje do aktivnega znanja tujega jezika.

Učenje tujega jezika je del rednega šolskega programa v osnovnih in srednjih šolah ter na nekaterih fakultetah. Ali je potrebno, da svoje znanje poskušamo nadgraditi z učenjem v tujini? Ali je to nujna pot do odličnega znanja npr. nemščine ali angleščine?

Iti v tujino ni nujno, je pa priporočljivo. Študentom vedno priporočam, da se udeležijo izmenjav, ki jih organizirajo šole ali fakultete. Na naših fakultetah imajo danes veliko možnosti za študentske izmenjave, ki jih delno financirajo države gostiteljice ali EU, preko raznih programov, kot npr. Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig. Tako si mladi in odrasli pridobijo praktične izkušnje rabe tujega jezika, hkrati pa navežejo socialne stike z vrstniki ali kolegi iz iste stroke iz drugih držav, se osamosvojijo in pridobijo dragocene življenjske izkušnje.

Lani je v tujino odšlo, se odselilo, rekordnih več kot 8000 ljudi. Zakaj?

Vse bolj običajno postaja, da si nekateri iščejo boljše možnosti in zaposlitev v tujini. K temu veliko pripomorejo trenutne ekonomske razmere v Sloveniji, naraščajoča kriza in z njo povezani ukrepi, preslabo plačano (intelektualno) delo in premalo možnosti za napredovanje v naših podjetjih.

Drugi namen rabe tujega jezika pa je vse bolj prisoten v poslovnem svetu. Zakaj podjetniki, tudi manjši, potrebujejo tovrstno znanje?

Nekateri podjetniki se zadovoljijo s posli lokalnega ali nacionalnega obsega, drugi pa proizvajajo tako vrhunske izdelke ali ponujajo tako visoko kakovostne storitve, da bi jih želeli ponuditi tudi v drugih državah. Za poslovanje s tujino je pogosto dovolj aktivno znanje poslovne angleščine. Lahko pa naletimo na jezikovne ovire, saj je znanje angleščine v nekaterih tujih državah zelo šibko. To je pogosto v francosko, špansko in portugalsko govorečih državah. Tudi v Avstriji in Nemčiji nemalokrat od južnih sosedov pričakujejo sporazumevanje v nemškem jeziku.

V katere države se podjetja danes največkrat podajo za novim poslom?

V zadnjih letih si uspešna slovenska podjetja pospešeno utirajo pot na Balkan, v Turčijo, Indijo, zelo je popularna je tudi Brazilija. Vse bolj zanimiva za iskanje dela postaja Skandinacija. Seveda pa sta za vlagatelje in uvoznike zelo pomembni Rusija in Kitajska. Največ podjetij pa še vedno ali vse več posluje z bližnjimi sosedami – z Italijo, Avstrijo, Nemčijo in Hrvaško.

In novim poslovnim potem sledi tudi poznavanje jezika države partnerice.

Z novimi tržišči so vsekakor povezani novi trendi znanja tujih jezikov. V zadnjem letu je zaslediti veliko rast povpraševanja po portugalščini, turščini in švedščini. Zato smo se tudi pri nas prilagodili in nudimo učenje teh jezikov, tudi že na podjetjih.

Po katerih jezikih pa je manj povpraševanja?

Trenutno je nekoliko v zatonu španščina. Manj je tudi povpraševanja po francoščini, čeprav so še vedno aktualne študentske izmenjave s temi državami. Vse bolj privlačni sta Portugalska in Brazilija, kar dodatno popularizira jezik.

Kaj se dogaja z nemščino in angleščino?

Priznati moram, da imamo še vedno največ tečajev praktične angleščine in nemščine različnih stopenj, tudi poslovnih, s poudarkom na praktičnem in poslovnem besedišču. Podjetniki in obrtniki dandanes iščejo hitre, učinkovite, njihovi stroki prilagojene jezikovne tečaje, kjer se naučijo komunicirati s strankami in partnerji, pisati e-pošto, ponudbe, povpraševanja, reklamacije in podobno. Klasičnih tečajev, ki bi potekali po določenem učbeniku, dejansko nimamo več, ker bi bili preveč razvlečeni in učbeniki ne pokrivajo strokovnega besedišča različnih panog. Pri nas za vsako skupino tečajnikov pripravljamo gradivo posebej, sproti v dogovoru s tečajnikovimi željami in potrebami, kar prinaša najboljše rezultate osvojenega znanja in s tem zadovoljstvo s tečajem.

Kaj svetujete, kako se lotiti učenja tujega jezika?

Najpomembnejša je osebna odločitev, da se nekdo resnično želi naučiti tujega jezika. Samo tako bo zadostno motiviran, bo redno prihajal na tečaj, bo doma delal vaje in ponavljal, mogoče celo poiskal kakšnega tujega sogovornika preko socialnih omrežij ali na potovanju, in tako s svojim trudom ob učiteljevi pomoči pripeljal svoje znanje do aktivne rabe.

Vaši tečajniki so razvrščeni po skupinah glede na predznanje, ki ga imajo. Kako razvrščate kandidate?

Če je nekdo začetnik, brez predznanja, ga vpišemo v začetni tečaj. Če pa se je jezika že učil, priporočamo, da opravi uvrstitveno testiranje, kjer določimo stopnjo predznanja. Glede na rezultat ga razporedimo v ustrezno stopnjo in oblikujemo program po meri skupine.

In kako poteka učenje?

Tečaj se izvaja enkrat ali dvakrat tedensko. Priporočamo tečaje dvakrat tedensko, ker se s tem snov bolje utrdi. Tečajniki so tako vsaj dvakrat tedensko izpostavljeni jeziku. Če doma naredijo še dodatne vaje in ponovijo besedišče, je to zagotovo hitra in zanesljiva pot do cilja.

Kaj pa intenzivni, bolj pogosti tečaji ter hitro učenje jezika?

Za obiskovanje tečajev večkrat na teden ljudje danes nimajo časa. Več ur na teden ali celo dnevno je bolj primerno za intenzivne tečaje višjih stopenj, ko se osvežuje »speče« znanje in tudi hitro nadgrajuje.

Vaše podjetje organizira tečaje tudi za člane OOZ Domžale. Kakšne so vaše izkušnje?

S tečaji na OOZ imamo zelo dobre izkušnje, saj so nekateri začeli učenje tujega jezika brez predznanja nemščine ali angleščine in sedaj že uspešno komunicirajo s tujimi poslovnimi partnerji in sklepajo posle. Z nami rastejo in napredujejo.

Ali na tečajih na OOZ ponujate kaj novega, drugačnega,  prilagojenega članom?

Poleg tečajev praktične začetne in poslovne nemščine in angleščine s poudarkom na komunikaciji in pisanju praktičnih besedil. Letos ponujamo tudi tečaje konverzacije v nemščini in angleščini z govornimi nastopi,  igranjem vlog in debatami o različnih temah. Enako velja tudi za ostale jezike. V podjetju SAMA Navitas programe jezikovnih tečajev vedno prilagodimo željam in potrebam naročnika.


Besedilo: Edvard Vrtačnik

petek, 28. november 2014

Komuniciranje v poslovni angleščini

Ste kompetentni za komunikacijo v poslovni angleščini?

Znanje in sposobnost pravilne rabe poslovne angleščine je v današnjem svetu ključnega pomena za vašo osebno uspešnost ali uspešnost vašega podjetja. Poslovna korespondenca v angleščini pride prav vsem, ki poslujete mednarodno. Sami preverite, koliko že obvladate angleščino. Kako dobro bi se znašli v poslovnem svetu?
Če želite izboljšati svoje znanje, razmislite o kakem tečauj poslovne angleščine. Več o tečajih tujih jezikov na OOZ Domžale najdete na:  www.sama-navitas.si.

TEST v angleščini

A: You are in town for business, but you have some free time. What do you do?
     V mestu ste poslovno in imate nekaj prostega časa. Kaj storite?

1. You can have…
a) a few drinks in the hotel bar
b) a cinema
c) your work

2. You can see…
a) a cinema
b) a film
c) a restaurant

3. You can read…
a) your work
b) TV
c) a good book

4. You can visit…
a) a museum
b) train station
c) a good film


B: Finish the sentences by using the following examples:
     Dokončajte stavke z uporabo sledečih primerov:
a) your immediate attention to this matter;
b) your request has been denied;
c) you have been promoted to a new position.

1. We are pleased to announce that............................................................................... .
2. We regret to inform you that............................................................................... .
3. I would appreciate............................................................................... .

C: Connect the word with its meaning. Besedo povežite z ustreznim pomenom.

1. Curriculum vitae

a) Period of absence for a female employee when having a baby.
2. Employee
b) Employ or take on personnel in a company.
3. Employer
c) Leave employment because of age.
4. Promotion
d) Leave a job voluntarily.
5. Retire
e) Summary of one's education and experience to date;  resume
6. Sick leave
f) People who work for a firm or department; employees.
7. Resign
g) Person or firm who employs people.
8. Maternity leave
h) Absence because of illness - to be on sick leave.
9. Staff
i) Person who works for a firm or company.
10. Hire
j) Advancement in rank or position in a company.

D: Choose the most appropriate response. Izberite najustreznejši odziv.

1. Could you tell me the time?
a) Is it 5 p.m.
b) Certainly, it is 5 p.m.
c) No, I am busy.

2. Could you phone me tomorrow?
a) I will not have time then, will the day after tomorrow be OK?
b) Certainly not, I am busy.
c) No, I don’t have time.
3. Could you come back at 3 o’clock?
a) Sure.
b) Maybe.
c) Of course, I will come back at 3 p.m.

4. Could you tell me if the price includes sales tax?
a) I do not know.
b) I am not sure.
c) I am sorry; I do not have that information.Answers: A 1a, 2b, 3c, 4a; B 1c, 2b, 3a; C 1e, 2i, 3g, 4j, 5c, 6h, 7d, 8a, 
9f, 10b; D 1b, 2a, 3c, 4c.

Avtor: Urša Pintarič, predavateljica angleškega jezika, 
podjetje SAMA Navitas d.o.o., 
041 763 031; info@sama-navitas.si; www.sama-navitas.si.sreda, 29. januar 2014

Na oddih na tuje smučišče

Vsakdanje obveznosti doma in na delu nas vsekakor izčrpujejo, zato ne smemo pozabiti, da si je potrebno tu in tam vzeti tudi čas zase – za hobije, šport ali užitke za dušo. Vsakdo rabi oddih. Občasno moramo regenerirati telo in napolniti dušo z veseljem, ker je to osnova za uspešno delo in napredek, tudi v poslu.

Nekateri ljudje preferirajo aktivne počitnice (s pohodi, kolesarjenjem, smučanjem ali z adrenalinskimi športi), drugim je bolj všeč razvajanje v wellness centrih ali poležavanje na plaži, branje knjig ipd. Če vam je pri srcu smučanje, je sedaj pravi čas, da se si rezervirate smučarske počitnice. Zelo priljubljene in tudi cenovno sprejemljive so počitnice na severu Italije, v Avstriji, v francoskih Alpah ali Švici. Mogoče so tam počitnice nekoliko dražje kot v Sloveniji, a proge so širše in daljše ter odlično urejene.

Če se boste odpravili na počitnice v katero izmed nemškogovorečih dežel, vam bo spodnje besedišče zagotovo v pomoč. Če pa se želite izuriti tudi v praktični komunikaciji pred odhodom v tujino, lahko izberete naše praktične tečaje po vaši želji.
Uživajte na snežnih sončnih planjavah, ob vročem čaju ali kuhanem vinu in si naberite svežih moči in dobrih idej za nadaljnje poslovne podvige ter stabilno in uspešno poslovanje.

der Skiurlaub

smučarski dopust
das Skifahren / Skilaufen
smučanje
das Skispringen
skoki (na smučeh)

der Skilanglauf
tek na smučeh
das Rodeln
sankanje
das Snowboarden
deskanje na snegu
der Skilift
smučarska žičnica
der Sessellift
sedežnica
das Skigebiet
smučarsko območje
der  Skianzug
smučarski kombinezon

die  Skier
smuči
die Skipiste
smučarska proga
der Skipass
smučarska karta

der Tee
čaj
der Kaffee
kava
der Glühwein
kuhano vino
der Jagertee
čaj z alkoholom
der Germknödel
kvašen cmok (polnjen s češpeljevo čežano)
das Bier
pivo
das Wasser

voda

der Saft
sok

TEST
Sedaj pa še preverite, če bi znali ustrezno reagirati v situacijah na smučišču. Če imate z reševanjem veliko težav, smo tukaj, da vam pomagamo do aktivnega znanja: www.sama-navitas.si.
Veliko uspeha in zabave vam želimo!

1.     Sie rufen ein Skihotel in Österreich an und möchten ein Doppelzimmer reservieren. Was sagen Sie?
            a) Gute Nacht, ich reserviere ein Doppelzimmer.
            b) Grüß Gott, ich möchte ein Doppelzimmer reservieren.
            c) Grüß Gott, ich möchten ein Doppelzimmer reserviert.


2.     Sie wollen wissen, ob das Hotel ein Wellnesszentrum hat.
            a) Hat im Hotel ein Wellnesszentrum?
            b) Habe Sie im Hotel ein Wellnesszentrum?
            c) Gibt’s im Hotel ein Wellnesszentrum?

3.     Fragen Sie nach dem Preis von einem Wochenskipass?
            a) Entschuldigung, was kostet ein Wochenskipass?                                   
            b) Entschuldigung, wie kostet ein Wochenskipass?
            c) Entschuldigung, was kosten ein Wochenskipässe?

4.     Bestellen Sie etwas Warmes zu trinken.
            a) Ich nehme ein Tasse Tee.
            b) Für mich einen Glas Bier, bitte.
            c) Ich möchte eine Tasse Glühwein.

5.     Fragen Sie nach der Länge der Skipiste.
            a) Wie lang ist diese Skipiste?
            b) Wie kurz ist diese Skipiste?
            c) Wie ist diese Skipiste?

6.     Sagen Sie, dass Sie Ihren Skiurlaub sehr genossen haben.
            a) Im Skiurlaub hatte ich viel Pech.
            b) Der Skiurlaub hat mir viel Spaß gemacht.
            c) Mein Skiurlaub hat mir viel Freunde gemacht.

Lösungen: 1.b, 2.c, 3.a, 4.c, 5.a, 6.b.
ponedeljek, 16. december 2013

December, čas zahvale našim poslovnim partnerjem

Čas hitro beži in že je tu veseli december, za mnoge, najlepši mesec v letu. Mesec december je čas veselja, smeha, razkošnih želja, različnih praznovanj in najbolj primeren čas za izkazovanja zahval in voščil.
Pred nami je pisanje voščil našim najbližjim, prijateljem in poslovnim partnerjem. Želimo jim srečo, ljubezen, zdravje, toda največkrat ne vemo, kako to napisati oziroma strniti v lepo misel. Še težje pa je vse skupaj napisati v tujem jeziku.

Kakšna sporočila in voščila pišemo v tujih jezikih?
Pri pisanju voščil in zahval našim poslovnim partnerjem je  pomembno izbrati ustrezno izrazoslovje in način pisanja. Če so naši poslovni partnerji različnih narodnih, morda druge verske ali etnične pripadnosti, se je potrebno zavedati, da ne praznujejo praznikov vedno istočasno kot mi ali pa določenih sploh ne praznujejo. Ob božiču pogosto pošljemo nevtralno voščilo Merry Christmas, vendar pa veliko ljudi po svetu ne praznuje božiča. Kadar nismo povsem prepričani, kaj napisati ob določenem prazniku, je bolje napisati kar Happy Holidays v angleščini oziroma  Frohe Feiertage v nemščini, Felices Fiestas v španščini, Boas Festas v portugalščini ipd.
Pri vzdrževanju dobrih poslovnih odnosov s poslovnimi partnerji so voščila in zahvale zelo pomembne. Voščila naj bodo kratka in jasna; ob tem pa moramo biti pazljivi, da ne voščimo enako kot prejšnje leto. Namen voščila je zahvala za celoletno sodelovanje in želja po nadaljevanju le-tega. Največkrat izberemo eno izmed klasičnih voščil. Občasno pa vendarle želimo poslati kakšno bolj osebno ali inovativno voščilo. V slovenskem jeziku nam to načeloma ne predstavlja težav, v tujem jeziku pa vse postane nekoliko težje. Veliko idej lahko dobimo na internetu - le poiskati jih je potrebno in urediti tako, da bodo ustrezala našemu naslovniku. Gre za lepo gesto, s katero si povečamo ugled in zaupanje tistih, s katerimi podjetje posluje.
S pošiljanjem voščil ni dobro čakati do zadnjega. Bolje, da jih prejemniki dobijo prej kot prepozno, zato le »veselo na delo«.
V nadaljevanju vam postrežemo z nekaj idejami; najdete od najbolj klasičnih do nekoliko bolj osebnih voščil v različnih tujih jezikih (angleščini, nemščini, španščini, italijanščini, portugalščini, francoščini, ruščini, turščini in švedščini), ki se jih lahko naučite v okviru podjetja SAMA Navitas.

**************************************************************************
Vesel božič in srečno novo leto!
Merry Christmas and Happy New Year!
Frohe Weihnachten und ein glückliches, erfolgreiches neues Jahr!
¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!
Feliz Natal y Feliz Ano Novo
Buon Natale e felice anno nuovo
Joyeux Noël et bonne année

Lepe praznike 
Happy Holidays
Frohe Feiertage
¡Felices Fiestas!
Buone Feste
Boas Festas
Joyeuses Fêtes

V veliko veselje nam je sodelovati z vami. Želimo vam lepe praznike in srečno novo leto!
It has been a  great pleasure working with you in this year 2013. We wish you a wonderful holiday season and a happy New Year!
Unsere Zusammenarbeit macht uns große Freude. Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage und ein glückliches neues Jahr!
Ha sido un placer trabajar con ustedes. Les deseamos felices fiestas y todo lo mejor para 2014!
É un piacere collaborare con voi. Vi auguriamo buone Feste e felice anno nuovo.

 Naše podjetje se vam zahvaljuje za izkazano zaupanje in vam želi vse najboljše v novem letu. Vesel božič in srečno novo leto!
 On behalf of your company I would like to thank you for your trust and wish you all the best for the year 2014, may it be filled with success! Merry Christmas and Happy New Year!
 Unsere Firma dankt Ihnen für das erwiesene Vertrauen und wünscht viel Erfolg auch im kommenden Jahr. Frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr!
Nuestra familia (naziv podjetja) y yo, queremos expresarle nuestro agradecimiento por su confianza y desearle lo mejor en este Año Nuevo. ¡Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo!
Vorremmo ringraziarvi per la fedeltà e augurarvi tanto successo anche nell'anno nuovo. Un buon Natale e felice anno nuovo!
 Chegamos ao fim do ano e desejamos muitas felicidades, bons negócios e um próspero 2014

Želimo vam čudovito novo leto; polno obilja, veselja in dragocenih trenutkov. Naj bo 2014 vaše najuspešnejše leto.
We wish you a wonderful New Year filled with prosperity, joy, and treasured moments. May the year 2014 be your best year ever!
Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes neuer Jahr mit viel Erfolg, Freude und vertvollen Momenten. 2014 soll Ihr erfolgreichstes Jahr sein!
Les deseamos próspero Año Nuevo, lleno de felicidad, alegría y buenos momentos. ¡Qué el año 2014 sea lleno de éxitos!
Vi auguriamo un felice anno nuovo, pieno di pace, felicità e momenti stupendi. Che l'anno 2014 sia l'anno con più successi!
2013 termina e em 2014 desejamos um ano próspero com muitas felicidades e bons negócios

Vesele božične praznike in srečno, uspešno in zdravo leto 2014!
We wish you a merry Christmas and a happy, successful, and healthy New Year 2014!
Fröhliche Weihnachten und ein glückliches, erfolgreiches und gesundes neues Jahr!
¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2014!
Buone Feste Natalizie ed un Felice, Prospero e Salutare  Anno 2014!
Feliz Natal e um ano próspero com muitas felicidades e saúdade no ano 2014!