četrtek, 25. november 2010

What is a good language teaching?

Danes nam je na ForLang seminarju predaval in kasneje tudi vodil zelo zanimive delavnice profesor Richard Rossner iz Velike Britanije na temo Ocenjevanja, (o)vrednotenja in evalvacije: samega sebe, (izkušenih) učiteljev, učiteljev pripravnikov in učiteljev mentorjev.
Razpravljali smo na temo What is a good language teaching? Developing standards and methods for assessing the competence of language teachers. Primerjave načinov vrednotenja in ocenjevanja med različnimi evropskimi državami so pokazale, da še vedno manjkajo jasne smernice glede načinov in testov vrednotenja v večini zastopanih držav. Evropski portfolijo predpisuje sicer šest nivojev, ki pa so vsebinsko še vedno "transparentni" in "neoprejemljivi". Tudi namen, zakaj bi bili učitelji podvrženi procesu ocenjevanja so različni, najbolj pogosti razlogi pa so: preverjanje kvalificiranosti in kvalitete, spodbujanje strokovnega razvoja učitelja, preverjanje nastopa in izvedbe učne ure ter ocenjevanje za napredovanje (v nazive ali plačne razrede).
Skozi diskusije smo prišli do ugotovitev, da bi moral vsak učitelj narediti na koncu učnih ur ali vsaj delovnega dne sam pri sebi izvesti hitro samoocenjevanje, da bi ugotovil, kaj je izvajal dobro, kaj manj dobro ... kje se lahko še izboljša in kako. Tudi učitelji bi morali eden drugega kdaj opazovati in ocenjevati in seveda vodje šol - da bi učitelju s pohvalo in tudi sskonstruktivno kritiko pomagali do napredka in nenehnega izboljševanja. Prav sprašujem se, če se kje v Sloveniji to počne? Brez škodoželjnosti, seveda.
Zanimivo je bilo tudi opazovati učitelje pri poučevanju (na video posnetkih) in narediti ocenjevalni/evalvacijski list zanj. Vse več učiteljev, sploh pa študentov in učiteljev pripravnikov v tujini snemajo, da se potem lahko samoanalizirajo ali v skupini s sošolci. Zelo uspešen način samoopazovanja in samoocenjevanja. Na Nizozemskem to počnejo kar redno na pedagoški fakulteti.
Vroča debata se je tudi razvila, ko smo začeli razpravljati o tem, zakaj v večini držav na večini fakultet ne učijo študentov - bodočih učiteljev jezikov - sestavljanja testov za učence, in tudi ne testov za samoocenjevanje in ocenjevanje drugih kolegov.
Primeri in posnetki, ki smo jih obravnavali, so bili vzeti iz knjige How to teach English?, ki jo toplo priporočajo učiteljem tujega jezika, predvsem pa angleščine.

Predavanje smo zaključili z ugotovitvijo, da so evalvacijski testi tudi za učitelje potrebni in koristni, vendar je treba paziti, da obravnavanjo učitelja celostno (tako njegovo didaktično, pedagoško in strokovno znanje kot tudi sposobnost ustvarjanja konstruktivnih medosebnih odnosov na vseh ravneh).

Dober učitelj ni le strokovnjak na določenem področju, temveč je tudi dober pedagog, moderator in motivator. A si res prizadevamo vsi učitelji oz. profesorji biti iz dneva v dan boljši?

torek, 23. november 2010

Izobraževanje učiteljev tujega jezika v Parizu

Javljam se z mednarodnega seminarja ForLang za učitelje tujih jezikov v Parizu na francoskem inštitutu CIEP (Centre international d'etudes pedagogiques), kjer potekajo zanimiva predavanja in delavnice na temo inovativnih pristopov pri poučevanju tujih jezikov in mobilnosti. Jutri pa se bomo pogovarjali o Evropskih referenčnih okvirjih.
Se javim spet jutri in napišem kaj več o obravnavanih temah.