četrtek, 1. december 2011

POGOVOR: Z znanjem jezika do boljših poslovnih uspehov

S čim se ukvarja vaše podjetje, kaj ponuja?

Pravijo, da je podjetje odraz vodje in to bo najbrž kar držalo. Glede na to, da sem po izobrazbi jezikoslovka, se tudi naše podjetje SAMA Navitas d.o.o. ukvarja pretežno z jezikovnimi storitvami. Poleg kakovostnih prevodov v 10 tujih jezikov in iz njih ponujamo tudi jezikovne tečaje za 7 jezikov (nemščina, angleščina, španščina, italijanščina, francoščina, portugalščina, kitajščina) in tudi tečaje slovenščine za tujce. Jezikovne tečaje smo razširili tudi na otroke, ki se poleg doživljanja nepozabnih dogodivščin na počitnicah v Kozjanskem raju (www.kozjanski-raj.si) lahko tudi urijo v komunikaciji v angleškem, nemškem, španskem ali ruskem jeziku, otroci iz tujine pa v slovenščini. Hkrati pa jim mednarodna udeležba otrok na taborih omogoča stkati tudi prijateljstva z otroci s celega sveta.

Po čem izstopa, zakaj je boljše od konkurenčnih podjetij?

Ker stranke obravnavamo zelo individualno, se jim posvetimo in jim vedno zagotovimo kakovostno storitev. Pa še skupaj se pogosto nasmejemo.(smeh J) Na jezikovnih tečajih udeležencem vedno pomagamo usvojiti uporabne veščine jezika, ki jim koristijo tako v osebnem življenju kot tudi pri delu. Zavedamo se, da danes nihče nima časa v izobilju, zato se poskušamo strankam prilagoditi časovno, tečaje izvajamo zelo intenzivno, tečajnike vključujemo ves čas aktivno v učni proces. Za vsako skupino pripravimo gradivo posebej, skladno z predznanjem in vsebinami, ki jih potrebujejo, jih zanimajo ipd. Zato kandidate vedno povabimo na brezplačno testiranje, ki je v bistvu kratek razgovor s stranko (delno tudi v tujem jeziku), da ji lahko pripravimo karseda ustrezen tečaj, narejen po MERI TEČAJNIKA.


Zakaj je danes je pomembno znanje jezika?

Meni osebno je znanje tujih jezikov nekaj tako osnovnega kot znanje vožnje avtomobila. Če se hočeš premikati hitro naprej in si širiti poslovne možnosti, potem rabiš tako prvo kot drugo. Drugače ostaneš »ujet« na enem mestu in nemobilen. Že kot otrok sem hitro ugotovila, da bom brez znanja jezikov ostala zelo lokalno vezana na kozjanske griče, če pa želim v svet, moram znati še vsaj dva tuja jezika, da se bom lahko sporazumevala z ljudmi izven meja Slovenije. In res. Znanje jezikov mi je odprlo vrata v svet, omogočilo študij v Nemčiji, potovanja v številne dežele, spoznavanje ljudi iz drugih držav in kontinentov, stkati prijateljske vezi širom po svetu in nenazadnje tudi poslovno ponuditi naše storitve tujcem. Tako je tudi nastal naš logo: Z jeziki v svet!


Kakšna je statistika znanja tujih jezikov med Slovenci?

Mislim, da se Slovenci že od nekdaj zavedamo, da smo tako majhni po številu in da tako malo tujcev govori slovenski jezik, da je kar nujno znati še kak tuji jezik. Že ko prestopiš mejo, te ne razumejo več. V času Jugoslavije smo se hitro priučili srbo-hrvaščine, ker se je »svet odpiral bolj na jug«. Nemščina in italijanščina sta že od nekdaj predstavljali jezik izobražencev, saj so le-ti v večini hodili na študij v sosednje države. V zadnjem času je postala angleščina svetovni jezik, ki je kar malo izpodrinil učenje ostalih jezikov, vendar se je k sreči ta trend ustavil. Evropska unija se je začela zavedati bogastva večjezičnosti v Evropi in že pred leti pričela s programi spodbujanja ohranjanja vseh evropskih jezikov ter širitve večjezičnosti po državah EU. Tovrstni projekti so tudi razširili poznavanje slovenščine v drugih evropskih državah in pripomogli k temu, da se slovenščine uči vedno več tujcev. Mogoče pa bo nekoč slovenščina postala svetovni jezik, da se ne bo treba več nam učiti tujih jezikov?! (smeh)

Zavedanje o pomembnosti znanja tujih jezikov v Sloveniji raste. Prav tako narašča število jezikov, ki jih Slovenci govorimo, in tudi izboljšuje se aktivnost znanja jezikov.

Statistika pravi, da v starosti od 25 do 64 let govori kar 92% Slovencev vsaj en tuj jezik, kar tretjina pa nas govori 3 ali več tujih jezikov. Kar 30% nas govori nemško. Po znanju tujih jezikov se tako uvrščamo v evropski vrh.


Kdo pri vas poučuje tuje jezike in katere?

Nemščino veliko poučujem kar sama ali kakšna kolegica germanistka, saj me poučevanje kot delo najbolj izpolnjuje. Učitelji ostalih jezikov so preizkušeni in izkušeni učitelji jezikov, ki znajo tečajnike na ustvarjalen, zabaven in učinkovit način navdušiti za določen jezik ter jih pripeljati do želenih rezultatov.


Kakšne metode učenja ponujate?

Pri naših tečajih je poudarek na praktični rabi jezika, zato dajemo veliko poudarka komunikaciji, dialogom, igranju vlog in simulaciji situacij iz vsakdanjega življenja in poslovnega sveta tečajnikov. Slovnica se obravnava integrirano v vsebinskih sklopih, kot del usvajanja uporabnih komunikacijskih sredstev.


V čem se vaše učne metode razlikujejo od ostalih na trgu?

Zelo pomembna je ustrezna izbira učnih metod glede na tečajnike, tudi njihovo neopazno prehajanje iz ene v drugo ter raznolikost glede na dinamiko skupine in specifike tečajnikov. Najpomembnejši za uspešen tečaj je učiteljev občutek za ustvarjanje skupinske dinamike, za motivacijo udeležencev na usvajanje novega znanja in primerna izbira metod dela v dani situaciji. Pohvalimo se lahko tudi s prilagodljivostjo in sposobnostjo »izvleči« iz vsakega največ, kar se da.


Za kateri paket učenja je trenutno največ zanimanja?

Trenutno so časi, ko se ljudje izobražujejo sicer bolj individualno ali v manjših skupinah, še posebej vodilni kadri. Največ se na splošno odločajo za krajše intenzivne tečaje, pogosto 40-urne, pri katerih se lahko lepo nadgradi znanje jezika z novimi vsebinami, hkrati utrdi že znano ter vse skupaj poveže v praktične primere rabe v konkretnih situacijah.

Ni komentarjev:

Objavite komentar