ponedeljek, 14. januar 2013

Novi tečaji - pomlad 2013

Za pomlad 2013 smo v SAMA Navitas pripravili še večjo in razširjeno ponudbo jezikovnih tečajev, ki bodo potekali v prostorih OOZ Domžale in v Ljubljani.

Organiziramo jezikovne tečaje PRAKTIČNE ANGLEŠČINE, NEMŠČINE, ITALIJANŠČINE in ŠPANŠČINE!
Na tečajih je poudarek na praktični uporabi jezika v različnih vsakodnevnih situacijah, odvisno od predznanja tečajnikov. Veliko pozornosti namenimo predvsem ustni in tudi pisni komunikaciji, saj večina tečajnikov potrebuje prav to. Pri splošnih praktičnih tečajih učitelj sproti pripravlja tudi gradivo (besedišče, preproste fraze ipd.) povezano z delovnim področjem posameznega tečajnika.

NOVO v ponudbi za pomlad 2013 pa so jezikovni tečaji PRAKTIČNE POSLOVNE ANGLEŠČINE in NEMŠČINE.
Tečaji praktične poslovne angleščine ali nemščine so namenjeni nadgrajevanju splošnega znanja jezika in jih priporočamo vsem, ki že imajo poslovne stike s tujino ali pa si tega želijo. Na tečajih je namreč poudarek tako na usvajanju strokovnega besedišča kot tudi na urjenju v različnih komunikacijskih tehnikah, ki so značilne za posamezno govorno področje in poznavanje le teh vam bo omogočilo lažje sporazumevanje, predvsem pa bodo dogovori lahko učinkovitejši.


Oglejte si URNIK tečajev, ki se bodo začeli v drugi polovici januarja.Izpolnite PRIJAVNICO NA JEZIKOVNE TEČAJE in nam jo podpisano posredujte v skenirani obliki na tecaji@sama-navitas.si ali po pošti.


Več informacij o naših jezikovnih tečajih na: www.sama-navitas.si/Tecaji tujih jezikov

Test - Poslovna angleščina

Tokratni test je posvečen angleščini, ki jo uporabljamo v poslovne namene. S kratkim pregledom besedišča in uporabnih fraz preverite svoje znanje. Ste zadovoljni z rezultatom?

A.      Kaj rečemo, ko …?

1.       nas zanima cena določenega izdelka?
a)      How much money?
b)      Could you tell me how much it costs?
c)       Where can I pay?

2.       ne razumemo najbolje sogovornika, ker govori zelo hitro.
a)      Could you speak louder? I don't understand you.
b)      Could you please speak more slowly? I didn't understand.
c)       Please, say it again.

3.       iščemo pisarno gospoda Browna.
a)      Could you tell me where Mr Brown's office is?
b)      Where's Mr. Brown?
c)       I'm searching for Mr. Brown, please.

4.       se odločamo o nakupu izdelka in potrebujemo več informacij.
a)      We need more informations about the machine.
b)      We'd like to see the machine's informations.
c)       We need more information about the machine.

5.       Uradno elektronsko sporočilo začnemo z nazivom:
a)      Hi Sirs,
b)      Dear Sir or Madam,
c)       Hello everyone,


B.      How would you react in the following examples? Kako bi odreagirali v naslednjih primerih?

1.       Would you mind moving our meeting to Tuesday?
a)      Sorry, I can't make Tuesday. How about Wednesday?
b)      Sure. It's ten o' clock.
c)       Sorry, I'm in the middle of something. Get it yourself.

2.       Would you mind moving elsewhere to talk? I cannot concentrate.
a)      Of course, I'll pick you up at about eight.
b)      It's my office too, you know, but I'll try to be quieter.
c)       Sorry, I'm in the middle of something.

3.       What shall we do about their offer?
a)      I think we should leave that to one side for the time being.
b)      How about next Friday?
c)       Why not Baker? He's used to working in Eastern Europe.

C.      Match the sentence halves.  Povežite stavke v ustrezne celote.

1.       It's been a lot of hard work, but she
2.       If everything goes smoothly, we
3.       At long last, their hard work and investment is
a)      beginning to bear fruit.
b)      seems to be really making a go of her dry-cleaning business.
c)       should be in Vancouver in plenty of time for the start of the negotiation.

Rešitve: A: 1b, 2b, 3a, 4c, 5b; B: 1a, 2c, 3a; C: 1b, 2c, 3a