nedelja, 20. september 2015

Podjetniki iščejo učinkovite in njihovi stroki prilagojene tečaje


»Medsebojno zaupanje, kakovost opravljene storitve in zadovoljstvo vseh sodelujočih« je osnovno vodilo podjetja SAMA Navitas, ki izvaja jezikovne tečaje tudi na OOZ Domžale. Svojo poslovno filozofijo podjetje udejanja v izvajanih tečajih učenja različnih tujih jezikov, katerih znanje je vedno bolj pomembno pri poslu, zaposlovanju ali vsakdanjem življenju. O poučevanju tujega jezika, potrebi po tovrstnih znanjih smo se pogovarjali s profesorico nemščine in z vodjo projektov Aleksandro Borštnar Maček, ki se s tujimi jeziki srečuje že vso svojo poslovno pot.

Zakaj je po vašem mnenju danes potrebno znati še kakšen jezik razen materinega?

Slovenija je tako majhna, da vsi potrebujemo znanje tujih jezikov - za potovanja, študij, posel ...  Znanje vsaj dveh tujih jezikov nam omogoča več zaposlitvenih možnosti in dobro opravljati svoje delo. To se odraža tudi v razpisih delovnih mest pri nas. Mogoče se danes tega mladi premalo zavedajo. Ko sem poučevala nemščino na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani, se je med gimnazijci pogosto pokazal odklonilen odnos do nemškega jezika z rekom: »Le zakaj rabimo »švabo«, saj znamo angleško?« V roke sem vzela častnik Delo in jim pokazala razne razpise delodajalcev. Za bolj zahtevna in vodilna delovna mesta se zahteva znanje vsaj dveh tujih jezikov.

Dejstvo je, da nam jeziki dejansko odpirajo vrata v svet. Bodisi do slovenskih uspešnih podjetij, ki imajo svoja hčerinska podjetja in poslovne partnerje v tujini, ali do zanimivih delovnih mest v tujini v tujih podjetjih.

Učenje tujega jezika se danes vse bolj seli tudi že v čas otroštva. Ali je to primerno za otroke in zakaj?

Pametno je, da se jezikov začnemo učiti že kot otroci. Otroci so kot nepopisan list papirja, saj z lahkoto srkajo izgovarjavo in tuje besede. Okoli četrtega leta je zelo dober čas za začetek učenja tujih jezikov. Takrat se otrok še uči tujega jezika na podoben način kot materinega, tj. s poslušanjem, posnemanjem, z igro, s pesmicami ipd. To je idealna osnova za kasnejšo hitrejšo nadgradnjo znanja jezika. Otrok si vse zapomni na zelo intuitiven način. Zato tudi izobražujemo že predšolske otroke na tečajih angleščine in nemščine. Že leta izvajamo tečaje angleščine po vrtcih in na naših mednarodnih jezikovnih taborih. Povpraševanje se iz leta v leto povečuje, zato letos organiziramo tudi tečaj za otroke, stare od 5 do 7 let, v Radomljah. Vsem staršem res toplo priporočam, da svojim otrokom učenje tujih jezikov omogočijo čim bolj zgodaj. Tako bodo ti prišli hitreje in lažje do aktivnega znanja tujega jezika.

Učenje tujega jezika je del rednega šolskega programa v osnovnih in srednjih šolah ter na nekaterih fakultetah. Ali je potrebno, da svoje znanje poskušamo nadgraditi z učenjem v tujini? Ali je to nujna pot do odličnega znanja npr. nemščine ali angleščine?

Iti v tujino ni nujno, je pa priporočljivo. Študentom vedno priporočam, da se udeležijo izmenjav, ki jih organizirajo šole ali fakultete. Na naših fakultetah imajo danes veliko možnosti za študentske izmenjave, ki jih delno financirajo države gostiteljice ali EU, preko raznih programov, kot npr. Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig. Tako si mladi in odrasli pridobijo praktične izkušnje rabe tujega jezika, hkrati pa navežejo socialne stike z vrstniki ali kolegi iz iste stroke iz drugih držav, se osamosvojijo in pridobijo dragocene življenjske izkušnje.

Lani je v tujino odšlo, se odselilo, rekordnih več kot 8000 ljudi. Zakaj?

Vse bolj običajno postaja, da si nekateri iščejo boljše možnosti in zaposlitev v tujini. K temu veliko pripomorejo trenutne ekonomske razmere v Sloveniji, naraščajoča kriza in z njo povezani ukrepi, preslabo plačano (intelektualno) delo in premalo možnosti za napredovanje v naših podjetjih.

Drugi namen rabe tujega jezika pa je vse bolj prisoten v poslovnem svetu. Zakaj podjetniki, tudi manjši, potrebujejo tovrstno znanje?

Nekateri podjetniki se zadovoljijo s posli lokalnega ali nacionalnega obsega, drugi pa proizvajajo tako vrhunske izdelke ali ponujajo tako visoko kakovostne storitve, da bi jih želeli ponuditi tudi v drugih državah. Za poslovanje s tujino je pogosto dovolj aktivno znanje poslovne angleščine. Lahko pa naletimo na jezikovne ovire, saj je znanje angleščine v nekaterih tujih državah zelo šibko. To je pogosto v francosko, špansko in portugalsko govorečih državah. Tudi v Avstriji in Nemčiji nemalokrat od južnih sosedov pričakujejo sporazumevanje v nemškem jeziku.

V katere države se podjetja danes največkrat podajo za novim poslom?

V zadnjih letih si uspešna slovenska podjetja pospešeno utirajo pot na Balkan, v Turčijo, Indijo, zelo je popularna je tudi Brazilija. Vse bolj zanimiva za iskanje dela postaja Skandinacija. Seveda pa sta za vlagatelje in uvoznike zelo pomembni Rusija in Kitajska. Največ podjetij pa še vedno ali vse več posluje z bližnjimi sosedami – z Italijo, Avstrijo, Nemčijo in Hrvaško.

In novim poslovnim potem sledi tudi poznavanje jezika države partnerice.

Z novimi tržišči so vsekakor povezani novi trendi znanja tujih jezikov. V zadnjem letu je zaslediti veliko rast povpraševanja po portugalščini, turščini in švedščini. Zato smo se tudi pri nas prilagodili in nudimo učenje teh jezikov, tudi že na podjetjih.

Po katerih jezikih pa je manj povpraševanja?

Trenutno je nekoliko v zatonu španščina. Manj je tudi povpraševanja po francoščini, čeprav so še vedno aktualne študentske izmenjave s temi državami. Vse bolj privlačni sta Portugalska in Brazilija, kar dodatno popularizira jezik.

Kaj se dogaja z nemščino in angleščino?

Priznati moram, da imamo še vedno največ tečajev praktične angleščine in nemščine različnih stopenj, tudi poslovnih, s poudarkom na praktičnem in poslovnem besedišču. Podjetniki in obrtniki dandanes iščejo hitre, učinkovite, njihovi stroki prilagojene jezikovne tečaje, kjer se naučijo komunicirati s strankami in partnerji, pisati e-pošto, ponudbe, povpraševanja, reklamacije in podobno. Klasičnih tečajev, ki bi potekali po določenem učbeniku, dejansko nimamo več, ker bi bili preveč razvlečeni in učbeniki ne pokrivajo strokovnega besedišča različnih panog. Pri nas za vsako skupino tečajnikov pripravljamo gradivo posebej, sproti v dogovoru s tečajnikovimi željami in potrebami, kar prinaša najboljše rezultate osvojenega znanja in s tem zadovoljstvo s tečajem.

Kaj svetujete, kako se lotiti učenja tujega jezika?

Najpomembnejša je osebna odločitev, da se nekdo resnično želi naučiti tujega jezika. Samo tako bo zadostno motiviran, bo redno prihajal na tečaj, bo doma delal vaje in ponavljal, mogoče celo poiskal kakšnega tujega sogovornika preko socialnih omrežij ali na potovanju, in tako s svojim trudom ob učiteljevi pomoči pripeljal svoje znanje do aktivne rabe.

Vaši tečajniki so razvrščeni po skupinah glede na predznanje, ki ga imajo. Kako razvrščate kandidate?

Če je nekdo začetnik, brez predznanja, ga vpišemo v začetni tečaj. Če pa se je jezika že učil, priporočamo, da opravi uvrstitveno testiranje, kjer določimo stopnjo predznanja. Glede na rezultat ga razporedimo v ustrezno stopnjo in oblikujemo program po meri skupine.

In kako poteka učenje?

Tečaj se izvaja enkrat ali dvakrat tedensko. Priporočamo tečaje dvakrat tedensko, ker se s tem snov bolje utrdi. Tečajniki so tako vsaj dvakrat tedensko izpostavljeni jeziku. Če doma naredijo še dodatne vaje in ponovijo besedišče, je to zagotovo hitra in zanesljiva pot do cilja.

Kaj pa intenzivni, bolj pogosti tečaji ter hitro učenje jezika?

Za obiskovanje tečajev večkrat na teden ljudje danes nimajo časa. Več ur na teden ali celo dnevno je bolj primerno za intenzivne tečaje višjih stopenj, ko se osvežuje »speče« znanje in tudi hitro nadgrajuje.

Vaše podjetje organizira tečaje tudi za člane OOZ Domžale. Kakšne so vaše izkušnje?

S tečaji na OOZ imamo zelo dobre izkušnje, saj so nekateri začeli učenje tujega jezika brez predznanja nemščine ali angleščine in sedaj že uspešno komunicirajo s tujimi poslovnimi partnerji in sklepajo posle. Z nami rastejo in napredujejo.

Ali na tečajih na OOZ ponujate kaj novega, drugačnega,  prilagojenega članom?

Poleg tečajev praktične začetne in poslovne nemščine in angleščine s poudarkom na komunikaciji in pisanju praktičnih besedil. Letos ponujamo tudi tečaje konverzacije v nemščini in angleščini z govornimi nastopi,  igranjem vlog in debatami o različnih temah. Enako velja tudi za ostale jezike. V podjetju SAMA Navitas programe jezikovnih tečajev vedno prilagodimo željam in potrebam naročnika.


Besedilo: Edvard Vrtačnik